De stad als oplossing?

Bij de wortel

Duur 0:45:00 — Di 21 februari 2017

De stad als oplossing?

Per dag komt er wereldwijd een totale stad aan stadsbewoners bij en in 2050 woont naar schatting 70% van de wereldbevolking in de stad.

Per dag komt er wereldwijd een totale stad aan stadsbewoners bij en in 2050 woont naar schatting 70% van de wereldbevolking in de stad. Rob Raven (Innovatiewetenschap, UU) onderzoekt hoe steden zo vorm kunnen krijgen dat het geen vervuilende metropolen worden, maar smart cities die onderdeel van de oplossing zijn.

Spreker

Over deze serie

Bij de wortel

Vasthouden aan oude systemen en gebruiken vertraagt de omslag naar een duurzame samenleving. Wat zijn de diepere oorzaken van onduurzaam gedrag en hoe pakken we die aan?