Universiteit op stelten

Universiteit op stelten

Duur 0:45:00 — Di 9 juni 2015

Universiteit op stelten

Marcus Düwell (Wijsgerige Ethiek, UU) schetst de achtergrond en context van het huidige rumoer op de universiteiten in Nederland.

Marcus Düwell (Wijsgerige Ethiek, UU) schetst de achtergrond en context van het huidige rumoer op de universiteiten in Nederland. Mirko Noordegraaf (hoogleraar Publiek Management, UU) Werner Raub (decaan Sociale - en Gedragswetenschappen, UU) Marian Joëls (hoogleraar Neurowetenschappen, UMC Utrecht), Laurens Hessels (Rathenau Instituut) en Julia Muller (student, o.a. betrokken bij de Nieuwe Universiteit Utrecht) zoomen via pitches in op concrete voorbeelden van waar het beter kan. Docenten, onderzoekers, studenten, bestuurders en het publiek gaan in gesprek over de toekomst van de universiteit.

Sprekers

Over deze serie

Universiteit op stelten

Studenten en docenten maken zich zorgen over de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Discussieer mee over de rumoer van nu en oplossingen voor de academie van straks.