Het nieuwe leiderschap

Lunchlezingen

Duur 0:45:00 — Wo 28 september 2011

Het nieuwe leiderschap

Is het managen van een organisatie moeilijker dan het maken van een gecompliceerde technische berekening? Het is in ieder geval minder eenduidig.

Is het managen van een organisatie moeilijker dan het maken van een gecompliceerde technische berekening? Het is in ieder geval minder eenduidig. Vooral in onze steeds kennisintensievere organisaties, die in toenemende mate bestaan uit hoogopgeleide professionals. Van oudsher verstaan we onder leiderschap het aansturen van een of meerdere mensen en hun werkprocessen. Maar door de toenemende complexiteit en dynamiek van (vooral grote) ondernemingen en andere organisaties is deze interpretatie van leiderschap achterhaald. Welk soort leiderschap wordt van de manager van de toekomst verwacht? Hoe kunnen leiders hun organisaties zo aansturen dat de zakelijke bedrijfsvoering en zingeving via het ontwikkelen van een gezamenlijke ambitie elkaar niet in de weg staan, maar juist versterken? Wat kunnen de sociale en ingenieurswetenschappen hier aan bijdragen?

Sprekers

Over deze serie

Lunchlezingen

Lunchlezingen in de Boothzaal van de Universiteitsbibliotheek,