Grote uitvindingen

Lunchlezingen

Duur 0:45:00 — Wo 14 september 2011

Grote uitvindingen

Iedereen kent het beeld van de professor en zijn 'Eureka!'-moment.

Iedereen kent het beeld van de professor en zijn 'Eureka!'-moment. Het komt overeen met het beeld dat veel mensen zullen hebben bij de grote technologische uitvindingen uit de geschiedenis. Zonder technische genieën zou onze samenleving op dit moment niet zo welvarend zijn. Maar zijn nut en noodzaak van deze uitvindingen altijd direct aangetoond? Hoewel wij nu het belang van de wc inzien voor de hygiëne, heeft het verschillende generaties gekost voordat hij zo is ingeburgerd. Er is blijkbaar een wisselwerking tussen technische oplossingen en maatschappelijke problemen. Wat zorgt ervoor dat grote uitvindingen worden gedaan? Spelen eenlingen en onderzoeksgroepen hierin de voortrekkersrol, of zorgen maatschappelijke problemen, zoals bijvoorbeeld een slechte hygiëne, voor het 'klimaat' waarin deze uitvindingen 'ontstaan'? En hoe kunnen antwoorden op deze vragen ons helpen een duurzame samenleving (daadwerkelijk) vorm te geven?

Sprekers

Over deze serie

Lunchlezingen

Lunchlezingen in de Boothzaal van de Universiteitsbibliotheek,