Wat is de mens?

Duur 0:45:00 — Wo 16 februari 2011

Wat is de mens?

Prof. dr. Marcus Düwell (Wijsbegeerte, UU) spreekt over het interdisciplinair onderzoek naar praktisch zelfbegrip: de mens als biologisch, cultureel en moreel wezen.

Prof. dr. Marcus Düwell (Wijsbegeerte, UU) spreekt over het interdisciplinair onderzoek naar praktisch zelfbegrip: de mens als biologisch, cultureel en moreel wezen. Hoe verhouden de verschillende manieren om naar de mens te kijken zich tot elkaar? In verschillende wetenschapsgebieden wordt onderzoek gedaan naar de mens, vanuit heel uiteenlopende perspectieven: de natuurwetenschappen zien de mens als een biologisch wezen, de sociale wetenschappen bestuderen de mens als sociaal wezen en de geesteswetenschappen bestuderen de uitingen van de menselijke geest. In normatieve disciplines zoals recht en ethiek wordt de mens als een handelingsbekwaam wezen met rechten en waardigheid gezien. Maar kunnen we elkaar verantwoordelijk houden als de biologie en sociale wetenschappen ons vertellen dat we grotendeels genetisch en door onze omgeving bepaald worden? Hoe kunnen wij onszelf in ons dagelijks functioneren goed begrijpen, als we onszelfvanuit zoveel perspectieven kunnen bekijken? Moeten we onze cultuur begrijpen als het resultaat van een samenspel van genen? Is onze moraal te interpreteren in termen van de evolutieleer? Er bestaat nog geen theorie die ons helpt te begrijpen hoe de verschillende perspectieven op de mens samenhangen. Düwell laat ons denken over deze vraag naar praktisch zelfbegrip en geeft inzicht in de vraag wat wij voor wezens zijn en welk begrip van de mens normatieve oriëntatie kan bieden.

Spreker