De vrije wil

Duur 0:45:00 — Wo 23 februari 2011

De vrije wil

Dr. Thomas Müller (Wijsbegeerte, UU) zoekt een nieuwe benadering van de vrije wil vanuit filosofisch perspectief, die past binnen een natuurwetenschappelijk wereldbeeld.

Dr. Thomas Müller (Wijsbegeerte, UU) zoekt een nieuwe benadering van de vrije wil vanuit filosofisch perspectief, die past binnen een natuurwetenschappelijk wereldbeeld. Stuurt het brein ons of sturen wij ons brein? Is er onderscheid te maken tussen het brein en de bestuurder? Internationaal is er vanuit de biologie, psychologie en andere takken van wetenschap baanbrekend onderzoek gedaan naar de werking van ons brein. Denk aan boeken als 'Wij zijn ons brein' van prof. Dick Swaab en onderzoek van prof. Frans de Waal. Maar ook in het tijdschriftenschap zie je aan bladen als Happinez, Psychologie magazine ed. dat er erg veel behoefte is aan theoretische en praktische filosofie. Maar wanneer ons gedrag wordt bepaald door processen in ons brein, dan lijkt dat haaks op het idee van de mens met een vrije wil te staan. Iedereen heeft wel een mening over het fenomeen 'vrije wil'. Müller betoogt dat de begrippen indeterminisme (de onbeperkte wilsvrijheid) en interventie de belangrijkste blinde vlekken zijn binnen het debat over de vrije wil van de mens. Naast een bijdrage aan het filosofisch debat over vrije wil, zal Müller met zijn onderzoek aanhaken aan neurowetenschappelijk onderzoek en perspectieven openen voor toekomstig onderzoek in de theoretische en praktische filosofie.

Spreker