Ego en ratio in de economie

Encyclopedie van de angst

Duur 0:45:00 — Wo 10 maart 2010

Ego en ratio in de economie

De economische wetenschap gaat sterk uit van een rationele grondgedachte: de mens maakt (economische) beslissingen op basis van rationele overwegingen.

De economische wetenschap gaat sterk uit van een rationele grondgedachte: de mens maakt (economische) beslissingen op basis van rationele overwegingen. Nauwkeurige bestudering van die beslissingen en overwegingen leidt tot modellen die de economische werkelijkheid zo goed mogelijk verklaren en beschrijven. Professor Henriëtte Prast betrekt in haar economische onderzoek gedragswetenschappelijke methoden, die een grote rol toebedelen aan juist de irrationele keuzes en handelingen. Dat wil niet zeggen dat je daar niets zinnigs over kunt zeggen: ook de irrationaliteit kan systematisch zijn. Uiteindelijk geeft dat een realistischer beeld van de economie.

Spreker

Over deze serie

Encyclopedie van de angst

Multidisciplinaire lezingen over het thema angst. Angst is een drijfveer om kennis op te doen, maar kan ook als rem werken in de wetenschap.