Gehring

Dr. Ulrike Gehring

Omgevingsepidemioloog
1 opname & 1 event
Dr. Ulrike Gehring is universitair hoofdocent bij het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht.

Gehring onderzoekt de invloed van het milieu op de gezondheid van kinderen. Ze richt zich hierbij vooral op de effecten van luchtverontreiniging op gezondheid, en risicofactoren voor astma en allergieën.

Gehring is projectleider van het Preventie en Incidentie van Astma en Mijt Allergie-geboortecohort (PIAMA). Deelnemers aan dit cohort worden sinds hun geboorte gevolgd voor wetenschappelijk onderzoek. Door dit soort onderzoeken komen we meer te weten over risicofactoren voor het ontstaan van astma en luchtwegallergieën.