Carmichael

Dr. Sarah Carmichael

Historicus, Sociaal econoom
1 opname & 1 event
Dr. Sarah Carmichael is werkzaam bij de onderzoeksgroep Economische en sociale geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en doceert verscheidene vakken bij Geschiedenis.

In haar onderzoek brengt Carmichael geschiedenis, economie en genderwetenschappen samen. In 2016 promoveerde ze aan de Universiteit Utrecht. In haar proefschrift (getiteld “Marriage, Family and Gender Inequality: An historical exploration of the relationship between family systems, the position of women and development”) verkende ze de historische grondslagen van hedendaagse genderongelijkheid op een globale schaal, met een focus op vrouwelijke agency. Ze concludeerde dat lange termijn ongelijkheid bepaald is door zowel culturele instituties en familiesystemen als economische ontwikkeling. Carmichael biedt met haar onderzoek een langetermijnperspectief op de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Haar onderzoeksvelden zijn voornamelijk familiesystemen: huwelijkspatronen, verwantschapsnormen, praktijken rondom het ervan van land om op die manier een beter beeld te krijgen van de positie van vrouwen en hoe die samenhangt met de ontwikkeling van een samenleving.

Carmichael behaalde haar bachelor aan University College Utrecht en voltooide haar Master in Comparative History en een Master of Law and Economics. Ze is geïnteresseerd in interdisciplinair onderzoek en probeert institutionele en maatschappelijke fenomenen vanuit verschillende disciplines te benaderen.