Akerboom

Dr. Sanne Akerboom

Politicoloog, Jurist
3 opnames & 2 events
Dr. Sanne Akerboom doet onderzoek naar de energietransitie aan de Universiteit Utrecht.

Haar onderzoek richt zich op de vraag hoe de politiek en de wetgever vorm kunnen geven aan duurzame, adaptieve en flexibele juridische kaders voor de energietransitie. Hierbij richt ze zich op juridische kaders voor hernieuwbare elektriciteitsopwekking, de gebouwde omgeving en de energie-intensieve industrie.

Akerboom werkt binnen het strategisch thema ‘Pathways to Sustainability’ aan de ‘Towards Industry with Negative Emissions’ hub. Binnen deze hub werkt ze aan het project ‘Deep decarbonization of the energy system’, waarin de energietransitie van koolstof naar duurzamere energie van de industrie behandelt wordt.

Akerboom is gepromoveerd op een interdisciplinair proefschrift over burgerparticipatie in overheidsbesluitvorming voor klimaat- en energiebeleid, specifiek op het onderwerp windmolens in Nederland.

Akerboom is lid van de Dutch Young Professional Climate and Energy Network (Klimaat en Energiekoepel) en van de Young Electricity Table, die de onderhandelingen voor het Klimaat- en Energieakkoord wil beïnvloeden.