Bod

Prof. dr. Rens Bod

Hoogleraar Computational and Digital Humanities
1 opname & 1 event
Prof. dr. Rens Bod is hoogleraar Computational and Digital Humanities aan de Universiteit van Amsterdam.

De Digital Humanities liggen op het raakvlak van geesteswetenschappen en computerwetenschappen. Bod legt deze verbinding door boeken en andere gegevensbestanden te analyseren met de computer, wat hem in staat stelt patronen en motieven te ontdekken in taal, literatuur, filosofie, kunst en muziek. Hiernaast is Bod gespecialiseerd in de geschiedenis van kennis.

Bod publiceerde recent het boek Een wereld vol patronen (2019), waarin hij een historisch overzicht geeft van de ontwikkeling van menselijke kennis over de hele wereld. Hij laat zien hoe overal ter wereld wordt gezocht naar patronen en onderliggende principes om verschijnselen te verklaren. Het is een pleidooi voor een meer inclusieve geschiedenis van de wetenschappen, waarbij we verder kijken dan het Westen. Eerder schreef hij De vergeten wetenschappen (2010), een van de eerste historische overzichten van de geesteswetenschappen van de Oudheid tot nu.

Hiernaast is Bod directeur van het Center for Digital Humanities en het Vossius Center for the History of Humanities and Sciences. Ook is hij oprichter van WOinActie, een landelijke actiegroep die streeft naar passende financiering voor Nederlandse universiteiten.