Tops

Prof. dr. Pieter Tops

Bestuurskundige
1 opname & 1 event
Prof. dr. Pieter Tops is bijzonder hoogleraar Ondermijningsstudies aan de Universiteit Leiden en lector politie en openbaar bestuur aan de Politieacademie.

Tops doet onderzoek naar het functioneren van de Nederlandse democratie op lokaal niveau. Ondermijnende criminaliteit en georganiseerde misdaad behoren tot zijn expertise. Zo schreef hij een rapport over de productie van synthetische drugs in Nederland in de afgelopen 50 jaar. Daarnaast bracht Tops de omvang van de drugshandel in Rotterdam, Tilburg en Amsterdam in kaart. Tops richt zich daarbij op zowel financiële als sociale vraagstukken.

Samen met journalist Jan Tromp publiceerde Tops twee boeken. De meest recente titel, ‘Nederland Drugsland’ verscheen in 2020. In 2017 kwam ‘De achterkant van Nederland’ uit. Hierin schetst Tops hoe onderwereld en bovenwereld met elkaar verstrengeld zijn geraakt in de Nederlandse maatschappij.

Tops was van 1994 tot 2018 verbonden aan de Universiteit van Tilburg als hoogleraar bestuurskunde. Naast zijn werk in onderzoek en onderwijs is hij lid van de raad van toezicht bij Reclassering Nederland.