Wackers

Prof. dr. Paul Wackers

Letterkundige
1 opname
Prof. dr. Paul Wackers is hoogleraar Historische Nederlandse letterkunde tot 1500 binnen het Department Nederlands.

Hij publiceerde over veel verschillende onderwerpen. Rode draden in zijn onderzoek worden gevormd door de Nederlandse en de Europese Reynaert-traditie; de relaties tussen Latijn en Middelnederlands en in verband daarmee het fenomeen meertaligheid in de middeleeuwen; geestelijke literatuur; en tenslotte verzamelhandschriften. Veel van zijn publicaties besteden aandacht aan de methodologische aspecten van onderzoek. Hij is Honorary President van de International Reynard Society / Société Internationale Renardienne en was mede-oprichter en jarenlang één van de editeurs van Reinardus, het jaarboek van deze Society.