Stoep

Dr. Nathan van der Stoep

Experimenteel psycholoog
1 opname & 1 event
Dr. Nathan van der Stoep is experimenteel psycholoog aan de Universiteit Utrecht.

Van der Stoep richt zich in zijn onderzoek op de mechanismen die ten grondslag liggen aan multisensorische waarneming en het herstel ervan bij hersenbeschadiging en sensorische stoornissen. De integratie van informatie uit verschillende zintuigen is cruciaal om de wereld te kunnen ervaren als een samenhangend geheel. Van der Stoep leidt het Multisensory Space Lab bij de afdeling Experimental Psychology (UU) om ons begrip van deze multisensorische integratie vooruit te helpen.

-------

Daarnaast is Van der Stoep actief als deskundig adviseur in een multidisciplinair team voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel bij Bartiméus, een instituut voor mensen met een visuele beperking.