van de Sande

Dr. Mathijs van de Sande

Filosoof
2 opnames & 1 event

Dr. Mathijs van de Sande is universitair docent wijsgerige ethiek en politieke filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 

Mathijs doet onderzoek naar de democratische legitimiteit en de rol van protest en sociale bewegingen. Zijn belangrijkste onderzoeksinteresses zijn radicale democratie, politieke representatie, en de democratische rol en belang van protest. Daarbij put hij zowel uit diverse theoretische bronnen en politieke praktijken (zoals anarchisme, feminisme, (post-)Marxisme, en sociale bewegingstheorie). In zijn boek "Prefigurative Democracy: Protest, Social Movements and the Political Institution of Society" (2023) onderzoekt hij hoe hedendaagse protestbewegingen in hun eigen praktijken en organisatievorm een 'prefiguratie' proberen te vormen van de politieke en maatschappelijke verandering die ze nastreven. Sinds 2021 werkt Van de Sande aan een nieuw onderzoeksproject over 'communalisme' en de politieke impact van de Parijse Commune van 1871 (gefinancierd door de Gerda Henkel Stiftung).