Slob

Marjan Slob

Schrijver
4 opnames
Marjan Slob schrijft, spreekt, denkt en geeft les. Ze is zelfstandig publicist met een filosofische achtergrond.

In haar eigen werk vertaalt Slob complexe en kennisintensieve onderwerpen naar een breder publiek. Slob werkt onder andere voor het Rathenau Instituut en voor NRC Handelsblad. Daarnaast helpt ze andere denkers en schrijvers hun ideeën te formuleren met haar onderneming 'Schrijven wat je denkt'.

Slob was debatprogrammeur bij Tumult en hoofdredacteur van Humanist, het blad van het Humanistisch Verbond. Ze studeerde filosofie aan de Universiteit Utrecht en volgde een postdoctorale opleiding Journalistiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.