Jambroes

Dr. Marielle Jambroes

Arts
3 opnames & 1 event
Dr. Marielle Jambroes is arts en afdelingshoofd public health bij het UMC Utrecht.

Als arts zet Jambroes zich in voor onderzoek en innovatie om de volksgezondheid te verbeteren, vanuit zowel publieke als private organisaties.

Daarnaast ontwikkelt Jambroes met haar team binnen het UMC nieuwe manieren van onderwijs voor basisartsen in opleiding. Verder doet ze onderzoek naar zorgvernieuwing in de wijk. Hier kijkt ze naar de rol van de arts en de verbinding tussen public health en het sociaal domein.