Düwell

Prof. dr. Marcus Düwell

Ethicus
13 opnames & 1 event
Prof. dr. Marcus Düwell was van 2003 tot 2019 directeur van het Ethiek Instituut en tot 2020 hoogleraar Wijsgerige Ethiek aan de Universiteit Utrecht.

Düwell is met name gespecialiseerd in vragen over de rechtvaardiging van morele aanspraken en de rechtvaardiging van de mensenrechten. Hij was van 2003 tot 2019 directeur van het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht en was onderzoeksdirecteur van het Onderzoeksinstituut voor Filosofie en Religiewetenschappen. Van 2005-2012 was hij wetenschappelijk directeur van de Landelijke Onderzoekschool Ethiek.

Düwell studeerde wijsbegeerte, letteren en godgeleerdheid in Tübingen en München. Hij promoveerde aan de filosofische faculteit van de Universiteit Tübingen met een proefschrift over de relatie tussen ethiek en esthetiek. Vanaf 1990 werkte hij enkele jaren in het Interfakultäre Zentrum für Ethik in den Wissenschaften (IZEW) aan de Universiteit Tübingen, vanaf 1993 als wetenschappelijke coördinator. Hij was verantwoordelijk voor het onderzoekswerk, de projecten en het management van het IZEW. Vanaf 2011 geeft prof. Düwell leiding aan het NWO-project What Can the Humanities Contribute to Practical Self-Understanding? En vanaf 2012 aan het Vici-project “Human Dignity as the Basis of Human Rights?”.

Naar aanleiding van de Kettingreactie 'Zijn wij ons brein?' werkt Studium Generale samen met de NTR aan videoblogs waarin verschillende UU'ers een aantal vragen over hun vakgebied in relatie tot de discussie 'Zijn wij ons brein?' beantwoorden. Bekijk het videoblog van Marcus Düwell hier.

---

Marcus Düwell was professor of Ethics at Utrecht University from 2002 to 2020. He is specialized in questions concerning the justification of moral claims and the possibilities of ethics in medicine and biology. From 2003 to 2019 he was the scientific director of the Ethics Institute of Utrecht University.

Düwell studied philosohy, humanities and theology at the Universities of Tubingen and Munchen. He gained his PhD at the Faculty of Philosophy in Turingen on a thesis concerning the relation between ethics and esthetics. From 1990, he worked for the Interfaculty Centre for Ethics in Science (IZEW) in Turingen, where he became scientific director in 1993. He was responsible for both research and management of the institute. From 2011 he leads the Dutch NWO-project "What Can the Humanities Contribute to Practical Self-Understanding?"