Cohen

Dr. Kim Cohen

Fysisch geograaf
1 opname & 1 event
Dr. Kim Cohen is als docent-onderzoeker verbonden aan de afdeling Fysische Geografie van de Universiteit Utrecht.

Cohen heeft zich binnen de geowetenschappen gespecialiseerd in de kwartairgeologie, het onderzoek naar de jongste geologische tijdvakken zoals het Pleistoceen en Holoceen. Hij richt zich op landschapsouderdom, zeespiegelstijging- en overstromingsgeschiedenis in Nederland. Daarin speelt de mens en haar invloed op landschap en waterstaat een grote rol.

Naast zijn werk bij de Universiteit Utrecht maakt Cohen onder meer deel uit van de Internationale Stratigrafische Commissie (ICS). In die rol helpt hij de internationale geologische tijdschaal up-to-date te houden. Als stemmend lid van de ICS subcommissie voor het Kwartaire tijdvak denkt Cohen bijvoorbeeld mee over de vraag of het Anthropoceen in geologische zin de naam voor het heden zou moeten worden.