Mul

Prof. dr. Jos de Mul

Filosoof
1 opname & 1 event
Prof. dr. Jos de Mul is hoogleraar ‘Filosofische antropologie en haar geschiedenis’ aan de Faculteit Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam en hoofd van de sectie ‘Filosofie van Mens en Cultuur’ aldaar.

De afgelopen jaren was Jos de Mul o.a. gasthoogleraar aan de University of Michigan (Ann Arbor) en Fudan University (Shanghai).

In zijn onderzoek houdt de Mul zich onder meer bezig met de rol die technologieën hebben op het menselijk zelfbegrip en de menselijke levensvorm.

Hij schreef meer dan 20 boeken en publiceerde meer dan 200 artikelen, daarnaast publiceert hij regelmatig in nationale dagbladen (NRC, Volkskracht, Trouw, Financieel Dagblad) en culturele tijdschriften zoals De Gids. Zijn werk werd vertaald in vele talen.

De Mul studeerde filosofie in Utrecht en Amsterdam en behaalde in 1993 cum laude zijn PhD aan de Radboud Universiteit (Nijmegen). In zijn thesis reconstrueerde hij Wilhelm Dilthey's 'Kritik der historischen Vernunft'.

Voor een uitvoeriger CV, contactgegevens, publicatieoverzicht en vele online publicaties, zie www.demul.nl