Toorn

Prof. dr. Jojanneke van der Toorn

Sociaal psycholoog
1 opname
Prof. dr. Jojanneke van der Toorn is als bijzonder hoogleraar “International LGBT Workplace Inclusion” verbonden aan de Universiteit Leiden en universitair hoofddocent sociale- en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht.

Van der Toorn doet onderzoek naar diversiteit en inclusie op het werk, seksuele vooroordelen, sociale ongelijkheid en politieke ideologie. Ze probeert een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk met als doel bij te dragen aan effectief onderzoeksgestuurd diversiteitsbeleid. Haar onderzoek richt zich op sociaal psychologische mechanismen die kunnen verklaren hoe, waarom en wanneer mensen progressieve sociale verandering tegengaan. Ze onderzoekt bijvoorbeeld diversiteit in de maatschappij en in organisaties op het gebied van seksuele oriëntatie, etniciteit en gender en probeert effectieve strategieën te formuleren die diversiteit van een verplichting naar een aanwinst om te zetten.

Ze is oprichter van de Political Psychology Meetings en lid van de Utrecht Young Academie, een onafhankelijk platform van de universiteit met 30 veelbelovende jonge wetenschappers die zich inzetten voor kritische perspectieven op de wetenschap, beleid en de maatschappij.

Van den Toorn heeft twee masterdiploma’s behaald, in Psychologie en Culturele antropologie, aan de Vrije Universiteit Amsterdam en ze is gepromoveerd in sociale psychologie aan de New York University in 2010. Voordat ze werkzaam werd bij de Universiteit Leiden en de Universiteit Utrecht was ze als postdoc werkzaam aan de Yale-University.