Goldschmidt

Prof. dr. mr. Jenny Goldschmidt

Mensenrechtenjurist
2 opnames
Prof. mr. Jenny Goldschmidt is directeur van het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten aan de Universiteit Utrecht.

Goldschmidt's onderzoek richt zich onder andere op de implementatie van internationale mensenrechten in nationale rechtssystemen en de aard van de mensenrechten.

Goldschmidt is emeritus hoogleraar Internationaal en Europees Recht aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast is ze onder meer lid geweest van het Management Board European Fundamental Rights Agency. Zij schreef boeken over gelijkheid en discriminatie vanuit cultureel en juridisch perspectief. In 1996 won ze de Aletta Jacobsprijs voor haar toewijding aan gelijke kansen en mensenrechten, met name vrouwenrechten in relatie tot de wet.