Hooff

Prof. dr. Jan van Hooff

Bioloog
6 opnames & 1 event
Prof. dr. Jan van Hooff is emeritus hoogleraar Gedragsbiologie en Socio-ecologie aan de Universiteit Utrecht. Zijn studies over gelaatsexpressies bij apen en mensapen, in het bijzonder de evolutie van lachen en glimlachen, zijn wereldberoemd.

Recent onderzoek richtte zich op de socio-ecologie van enkele primaatsoorten in veldwerkprojecten in Indonesië en op de regulatie van sociale betrekkingen, bestudeerd in gevangenschapskolonies, onder andere in de chimpanseekolonie van Burgers' Zoo. Daarbij ging het vooral om vragen als: hoe gaan dieren die met elkaar in groepsverband samenleven om met conflicten en hoe lossen ze die op (onder andere verzoeningsgedrag). Momenteel is hij onder meer wetenschappelijk lid van de Raad van Bestuur van Burgers' Zoo. Hij was tot voor kort secretaris-generaal van de International Primatological Society en voorzitter van het Jane Goodall Instituut Nederland. Verder is Van Hooff lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Van Hooff studeerde biologie in Utrecht en Oxford en promoveerde op een onderzoek naar sociaal gedrag en communicatie bij mensapen.