Rosenthal

Dr. mr. Irena Rosenthal

Universitair docent Rechtstheorie
1 opname & 1 event
Dr. mr. Irena Rosenthal is universitair docent rechtstheorie aan de rechtenfaculteit ’Politics, Psychology, law and  Economics’ van de Universiteit van Amsterdam.

Haar expertises zijn politieke en sociale filosofie, democratietheorie, de rol van emoties in democratie, de filosofie van mensenrechten, politiek liberalisme en het politieke gedachtegoed van Foucault. Haar proefschrift - getiteld 'Democracy and Ontology: An Agonic Encounter between Political Liberalism, Foucault and Psychoanalysis' - werd bekroond met de European Award for Legal Theory die eens in de drie jaar wordt toegekend aan het beste rechtsfilosofische proefschrift. Momenteel doet ze onderzoek naar creatief burgerschap.

Rosenthal studeerde rechten en wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar studie werkte zij drie maanden bij een mensenrechtenorganisatie in India en studeerde zij aan New York University School of Law. Haar promotieonderzoek verrichte zij aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Johns Hopkins University.