Binnema

Dr. Harmen Binnema

Politicoloog
1 opname & 2 events
Dr. Harmen Binnema is politicoloog en als universitair docent verbonden aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht.

Binnema doceert over democratie, politieke partijen, lokale politiek en sociale media aan de USBO. Zijn focusgebieden in het onderzoek zijn lokaal bestuur en dan in het bijzonder bewonersparticipatie, lokale democratie en de rol van politieke partijen. Ook geeft hij trainingen over het maken van beleid en politiek-bestuurlijke sensitiviteit en doet hij opdrachtonderzoek voor USBO Advies.

Naast zijn werk aan de USBO is Binnema trainer bij de GroenLinks Academie en lid van de Lokale Rekenkamer Leerdam. Hij was promovendus en docent aan de Vrije Universiteit en gedurende acht jaar lid van Provinciale Staten in Noord-Holland.