Stralen

Dr. Hans van Stralen

Neerlandicus
3 opnames & 1 event
Hans van Stralen is gespecialiseerd in literatuur van de 20e eeuw, hermeneutiek, fenemenologie en de relatie tussen literatuur en filosofie/theologie. Hij doceert onder andere daarover aan de UU en de VU.

In 1990 promoveerde hij op het fenomeen 'bewustzijn' in de modernistische letterkunde. In 2009 promoveerde hij in de theologie op bekeringsverhalen. Sinds 1985 is Van Stralen als docent en onderzoeker werkzaam geweest aan de KUN (1985-1990), de UvA (1995-2001), de VU (vanaf 2000), de UU (vanaf 1990) en het instituut voor filosofie te Amsterdam (vanaf 2011).

Hans van Stralen (1954) studeerde theologie, Nederlandse taal- en letterkunde, filosofie en Algemene Literatuurwetenschap.