Kessler

Dr. Gijs Kessler

Historian
1 opname & 1 event
Dr Gijs Kessler is Senior Research Fellow at the International Institute of Social History in Amsterdam.

Kessler specializes in the social history of Russia and the Soviet Union. He works at the International Institute of Social History in Amsterdam, where he has been a Senior Research Fellow since 2010.

In 2022, Kessler published his book Russia – land that wants to be different. In the book he shares personal experiences of his life in Russia and Russian modern history. Why have the years since the collapse of the Soviet Union failed to bring the Russians what they expected?

From 2002 to 2016 Kessler was based in Moscow, where he taught Russian social and economic history at the New Economic School, in addition to his work at the International Institute for Social History.

--- --- ---

Kessler is gespecialiseerd in de sociale geschiedenis van Rusland en de Sovjet-Unie. Hij is werkzaam bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam, waar hij sinds 2010 ook Senior Research Fellow is.

In 2022 publiceerde Kessler zijn boek Rusland – land dat anders wil zijn, waarin hij persoonlijke ervaringen van zijn leven in Rusland en de Russische moderne geschiedenis deelt. Waarom hebben de jaren sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie de Russen niet kunnen brengen wat ze verwachtten?

Van 2002 tot 2016 was Kessler gevestigd in Moskou, waar hij Russische sociale en economische geschiedenis doceerde aan de New Economic School, naast zijn werk voor IISG.