Ville

Prof. dr. Ferdi De Ville

Politicoloog
1 opname & 1 event
Prof. dr. Ferdi De Ville is docent Europese politiek aan de Universiteit Gent.

De Ville is gespecialiseerd in vraagstukken rondom Europees handelsbeleid, sociaal Europa en de euro. Van hem verscheen in 2016 het boek De waarheid over het Trans-Atlantisch Handels- en Investeringsverdrag.De Ville schrijft daarnaast regelmatig bij de denktank Minerva.

In 2007 behaalde hij zijn master en in 2011 zijn doctorale titel in politicologie aan de Universiteit Gent. In zijn proefschrift schreef hij over de relatie tussen het internationale handels regiem en Europese sociale-, milieu- en consumentenbescherming.