Wieners

Dr. Claudia Wieners

Klimaatonderzoeker
2 opnames & 2 events
Dr. Claudia Wieners is universitair docent aan het Instituut voor Marien en Atmosferisch onderzoek (IMAU) aan de Universiteit Utrecht.

Aan het IMAU onderzoekt Wieners geoengineering als hulpmiddel tegen klimaatverandering. In het bijzonder analyseert zij het nut van Stratospheric Aerosol Injection (SAI). Het idee van SAI is om kunstmatig een dunne reflecterende wolkenlaag in de stratosfeer aan te maken, die een deel van het zonlicht terugkaatst en zo de opwarming van de aarde vertraagt.

Wieners benadrukt wel dat geoengineering een vorm is van symptoombestrijding, en niet een daadwerkelijke oplossing voor de klimaatcrisis. Bovendien hangt de effectiviteit van geoengineering af van verscheidene factoren: hoe efficiënt is geoengineering? Hoe gevaarlijk? En wie mag straks bepalen of en hoeveel we het toepassen?

In eerder onderzoek werkte Wieners aan economische aspecten van klimaatverandering. Zo onderzocht ze van 2019 tot 2020 aan de Scuola Superiore Sant’Anna in Pisa, Italië, de meest efficiënte beleidsstrategieën om snel de economie te vergroenen.

Als promovendus aan de UU modelleerde Wieners de invloed van de West-Indiase oceaan op het natuurverschijnsel El Niño. Tijdens een El Niño is er sprake van een sterke opwarming van zeewater, wat ingrijpende gevolgen heeft op het wereldwijde klimaat. Met haar klimaatmodellen probeerde Wieners de komst van El Niño beter te kunnen voorspellen.