Donker

Dr. Andrea Donker

Lector Kennisanalyse Sociale Veiligheid
1 opname
Dr. Andrea Donker werkt als lector Kennisanalyse Sociale Veiligheid bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht.

Donker doet sinds 1995 onderzoek naar de ontwikkeling van crimineel gedrag en de toepassing van die kennis bij de maatschappelijke en justitiële respons op dat gedrag.

Bij Hogeschool Leiden werkte Donker als lector Ontwikkelingscriminologie, ook werkte ze bij de opleiding Criminologie van Universiteit Leiden en bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Zij is opgeleid als psycholoog en medisch bioloog en gepromoveerd op ontwikkeling van crimineel gedrag van kindertijd tot volwassenheid.