Verkenners in de wetenschap

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Over deze serie

Een Nobelprijswinnaar at een broodje bij een lezing van een andere vakgroep en kwam daar op zijn winnende idee. Verruim ook je blik door voorbij je eigen grenzen te kijken en ga met Studium Generale op verkenning.

Wetenschappers gaan steeds vaker de grenzen van hun vakgebied over en komen juist daardoor tot vernieuwende inzichten. Wat leren zij van andere methoden of perspectieven? Ook is het combineren van disciplines steeds meer nodig om complexe maatschappelijke vraagstukken te bestuderen. Dat vraagt van wetenschappers dat zij zich eigenzinnig op soms vijandig terrein begeven en toch ongeschonden uit de intellectuele strijd komen.

Op welk gebied mogen deze interdisciplinair werkende wetenschappers zich nog deskundig noemen? Laten ze zich niet afleiden van de zuivere, waardevrije wetenschap? Het geld van overheid of bedrijven hoort niet te sturen wat een onderzoeker wil weten, toch? En wat is de maatschappelijke waarde van de universiteit, is die uit te drukken in een cijfer?

Het FBU verzorgt de broodjes en melk, zolang de voorraad strekt.

Sprekers: prof. dr. Frans Verstraten, prof. dr. ir. Marjolein van Asselt, prof. mr. Jenny Goldschmidt, prof. dr. Dina Siegel, prof. dr. Frauke Ohl, mr. drs. Jan Staman, dr. Appy Sluijs en prof. dr. ir. Ben Scheres.