Geloof je het zelf?

Over deze serie

2023

De meeste beslissingen maken we in een fractie van een seconde. Waarom we een politicus op haar woord geloven, of besluiten om een blokje om te lopen, baseren we op een onderbuikgevoel. Ook onze overtuigingen over goed en kwaad of het geloof in een god zijn gestoeld op kennis die moeilijk te bewijzen is. Hoe anders werkt de westerse wetenschap? Die hecht juist veel waarde aan de rede, objectiviteit, en verklaarbare feiten. Als maatschappij vertrouwen we graag op wetenschappelijk bewijs. Maar is dat altijd het juiste kompas om op te varen? Wat kunnen we leren van niet-wetenschappelijke kennis?

Deze lezingenreeks is in samenwerking met Faculteit Sociale wetenschappen, Bètawetenschappen en Geesteswetenschappen. En onderdeel van de cursus Wetenschapsfilosofie (Osiriscode: 202200030)

Vooraf eten in de Faculty Club? Prijs: €25,50, studenten €19,50.