Duurzaamheid als wereldbeeld

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Over deze serie

We leven in tijden van overvloed, terwijl je de grondstofschaarste al aan ziet komen. Denk aan oprakende olie en zeldzame metalen in je mobieltje. We profiteren in het Westen van een open economie, maar vrezen migranten en het verlies van een eigen identiteit. Ondertussen rijst de vraag of het onderliggende financiële systeem wel is gebouwd voor de lange termijn. Ook de mogelijkheden van de medische wetenschap zijn groter dan ooit, terwijl we niet in staat blijken de Q-koorts te voorkomen.

Lang leek de keerzijde van groei en welvaart vooral ontwikkelingslanden en toekomstige generaties te treffen. Dat is niet meer zo. Er zijn hier en nu oplossingen nodig, die vragen om collectieve actie en een tijdshorizon die verder reikt dan één kabinet.

Lukt het de wetenschap om afstand te nemen van de waan van de dag en een perspectief te schetsen voor verandering? Utrechtse wetenschappers laten zich uitdagen om hun kennis, methoden en theorieën in te zetten. Wat is echte welvaart en kwaliteit van leven? Iets doen voor duurzaamheid betekent niet elke dag een dikke trui aan of eten wat je niet lekker vindt. Het kan slimmer, door vakgebieden te combineren en bijvoorbeeld door wat we mooi en belangrijk vinden te koppelen aan spannende games en sociale netwerken.

Programma

Dinsdag 8 februari - De urgentie van duurzaamheid
Prof. dr. Jacqueline Cramer (directeur UCAD en Geowetenschappen, UU) en prof. ir. Klaas van Egmond (UCAD en Milieukunde, UU). Rector magnificus Hans Stoof opent de serie.

Dinsdag 15 februari - Instituties van de open samenleving
Prof. dr. Bas van Bavel (Geschiedenis, UU) en prof. dr. Hans Schenk (Economie, UU)

Dinsdag 22 februari - Van government naar governance
Prof. dr. Mark Bovens (Bestuurskunde, UU) en prof. dr. Henk Kummeling (decaan Recht en Bestuur, Staatsrecht, UU)

Dinsdag 1 maart - Lekker en gezond
Prof. dr. Frank Miedema (decaan Geneeskunde, UU & UMC Utrecht) en prof. dr. Anton Pijpers (decaan Diergeneeskunde, UU)

Dinsdag 8 maart - Migratie en nieuwe identiteit
Prof. dr. Paul Schnabel (Universiteitshoogleraar UU en directeur SCP) en prof. dr. Annelies Zoomers (International Development Studies, UU)

Dinsdag 15 maart - Push the right button: gaming voor sociale verandering
Prof. dr. Joost Raessens (Mediatheorie, UU) en prof. dr. Peter Werkhoven (TNO en Informatica, UU)

Dinsdag 22 maart - Beelden van mens en natuur
Prof. dr. Rosemarie Buikema (Art, Culture and Diversity, UU) en prof. dr. Bert Theunissen (Geschiedenis van de Natuurwetenschappen, UU)

Dinsdag 29 maart - Transities en perspectieven voor een nieuw wereldbeeld
Prof. dr. Herman Wijffels (UCAD en Geowetenschappen, UU) en prof. dr. Jan Luiten van Zanden (Geschiedenis, UU)

Een filmimpressie van de lezingenreeks: