Duister verleden

Over deze serie

2017

De zwarte bladzijden uit de Nederlandse geschiedenis bereiken steeds vaker de mainstream media. Was Jan Pieterszoon Coen zeeheld of plunderaar? Werden de Dutchbatters op een onmogelijke missie gestuurd? Nieuwe of voorheen verzwegen informatie dwingt ons met andere ogen naar het verleden te kijken. En dat gaat niet zonder slag of stoot. Vragen over feiten, verantwoordelijkheid en schuld zetten het debat op scherp en verdelen het publiek.

De manier waarop we die gevoelige geschiedenis vertellen, in woord en beeld, is minstens zo veelzeggend als de historische gebeurtenissen zelf. Officiële overheidsrapporten, musea en televisieseries: samen bepalen ze ons collectieve geheugen. Welke verhalen zijn dominant en waarom? Wat is het belang van voortschrijdend historisch onderzoek? En hoe leeft het verleden door in de maatschappelijke verhoudingen van vandaag?