De Grote Stadsdebatten

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Over deze serie

Wat is de kracht van de stad? Mensen van allerlei achtergronden, culturen en leeftijden wonen er samen. De stad heeft een rijke geschiedenis en heeft – zeker met een jonge bevolking als die van Utrecht - ook de toekomst. Met zoveel onderwijs, wetenschap en onderzoek is het duidelijk waarom Utrecht zich Stad van kennis en cultuur noemt.

Kan die kracht ingezet worden voor de leefbaarheid in de stad? Op drie avonden onderzoeken we aan de hand van inspirerende voorbeelden wat wetenschappers, politici en actievelingen in wijken voor elkaar kunnen betekenen op het vlak van creativiteit, mensenrechten en gezondheid. Iedereen is welkom: vanuit professionele interesse, vanuit wetenschappelijke bemoeienis of met belangstelling voor burgerschap en innovatief bestuur. Er wordt steeds meer verwacht van burgers op lokaal niveau. Praat mee over de stad en lokale initiatieven.

N.a.v. de drie debatten maakte onze stagiair Ted du Bois drie infographics, over de creatieve stad, Utrecht als mensenrechten stad en de gezonde stad.

MAANDAG 23 SEPTEMBER

Social design: De creatieve stad

Denk mee over creatieve verbetering in de stad. Deze aanpak kan een boost betekenen voor de leefbaarheid in de wijk. Zo toveren kunstenaars flats om tot bruisende plekken op Kanaleneiland en werkt Pastoe via social design aan nieuwe vormen van wonen en werken. Met prof. dr. Kim Putters (directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau), Gilbert Isabella (wethouder Ruimtelijke Ordening), prof. dr. Pieter Hooimeijer (Sociale Geografie, UU) en Harm Scheltens (directeur Pastoe fabriek).

MAANDAG 21 OKTOBER

All human rights are local

Hoe creëer je meer binding tussen bewoners? Door ze op innovatieve manieren samen te laten komen. Vanavond brengen we in kaart hoe Utrechtse wijken er qua mensenrechten, zoals veiligheid en onderdak, voor staan. Met o.a. Aleid Wolfsen (burgemeester Utrecht), Eduard Nazarski (directeur Amnesty International) en prof. dr. Barbara Oomen (Sociologie van de Mensenrechten, UC Roosevelt).

MAANDAG 18 NOVEMBER

De gezonde stad

Via voedsel kun je het sociale en culturele klimaat in de wijk verbeteren, bijvoorbeeld door schoolprojecten en initiatieven als stadslandbouw. Ook in de strijd tegen obesitas is een nieuwe wijkgerichte aanpak effectief. Zoals in Overvecht, waar met voorlichting over eten en bewegen goede resultaten worden geboekt. Welke rol speelt beweging hierbij en is de wijkaanpak de meest geschikte methode? Met o.a. Felix Cohen (directeur Voedingscentrum), Victor Everhardt (wethouder Volksgezondheid) en prof. dr. Martin Dijst (Sociale Geografie, UU).

De debatten worden geleid door Chris Keulemans (Tolhuistuin).