Creativiteit

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Over deze serie

Waar komt creativiteit vandaan? Ga mee op verkenning en ontdek hoe wetenschappers uit verschillende disciplines creativiteit benaderen. Hoe onderzoek je iets dat ongrijpbaar lijkt?

Een creatieveling denkt buiten de gebaande paden en onderscheidt zich door vernieuwing. Maar creativiteit is niet alleen iets van een geniaal individu, ook de context zoals de stad en de tijd waarin je leeft kan van invloed zijn. Wat is een creatieve stad en waarom is dat economisch belangrijk? Wat maakt dat de ene periode in de geschiedenis creatiever is dan de andere? Kun je leren creatief te zijn of moet je juist regels doorbreken en fouten durven maken? Als we weten hoe het werkt in het brein, kunnen we het creatieve proces dan nabootsen met computers?

Wetenschappers uit verschillende vakgebieden vertellen hoe zij creativiteit onderzoeken, van neurowetenschapper tot historicus en van muziekwetenschapper tot stadsgeograaf. Welke rol speelt creativiteit in de wetenschap zelf?

Studiewaardeerbaar

Dit programma is voor alle studenten te volgen als onderdeel van de cursus Wetenschapsfilosofie (201300030) voor 7,5 ECTS en wordt georganiseerd i.s.m. de faculteiten Bètawetenschappen, Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen.

Woensdag 5 februari
GOUDEN TIJDEN
Prof. dr. Maarten Prak (Economische en Sociale Geschiedenis, UU)

Maandag 10 februari
INSTRUCTIEBIJEENKOMST VOOR STUDENTEN
Dr. Ruud Abma (Cursuscoördinator Wetenschapsfilosofie, UU)
Deze bijeenkomst is in principe toegankelijk voor iedereen maar speciaal voor de studenten die zich hebben ingeschreven voor de cursus.

Woensdag 12 februari
KENNIS IN DE MAAK
Prof. dr. ir. Mieke Boon (Filosofie van wetenschap in praktijk, UT)

Woensdag 19 februari
ZICHTBAAR IN HET BREIN?
Dr. Ysbrand van der Werf (Nederlands Herseninstituut en VUmc)

Woensdag 26 februari
DE CREATIEVE STAD
Dr. Irina van Aalst (Stadsgeografie, UU)

Woensdag 5 maart
CREATIVITY IN EXPERIMENTAL MUSIC
Prof. dr. Julia Kursell (Muziekwetenschap, UvA)

Woensdag 12 maart
KUNSTMATIG CREATIEF?
Prof. dr. Pieter Adriaans (Informatica & filosofie, UvA)

Woensdag 19 maart
ONTWIKKEL JE VERBEELDING
Dr. Gerrit Breeuwsma (Ontwikkelingspsychologie, RUG)