We gebruiken massaal de auto, maar tegen welke prijs?

Goed nieuws voor wie binnenkort aan de pomp staat, want de benzineprijzen zijn weer gedaald. Marktwerking, maar ook beleid spelen daarbij een grote rol. Overheidsbeleid werkt onze autoverslaving in de hand. Is er nog een weg terug?
Leestijd 2 minuten — Di 28 mei 2024
Science Café Utrecht

“Tanken onder de 1,90 euro per liter kan hier en daar weer”, kopte NU.nl deze week. De benzineprijs is de afgelopen weken flink gedaald en die daling zal de komende periode naar verwachting doorzetten. Dit heeft meerdere oorzaken, waaronder de werking van vraag en aanbod in de oliesector. Daarnaast werd in Nederland in april 2022 een accijnsverlaging op brandstoffen ingevoerd, wat sindsdien bijdraagt aan de lagere benzineprijzen. Dit laat zien hoe het beleid van de regering autogebruik beïnvloedt en stimuleert.

In 2023 onderzochten we onze autoverslaving, met onder andere planoloog Marco te Brömmelstroet (UvA) en duurzaamheidsexpert Vanessa Timmer (UU). Te Brömmelstroet ziet verschillende redenen voor ons intensieve autogebruik, maar benadrukt vooral de prijsdrukkende rol van beleid: “Uiteindelijk is toch alles terug te voeren op beleid dat autogebruik subsidieert, in die zin zijn we verslaafd gemaakt en dat worden we ook gehouden”. En dat gebruik levert gevaarlijke situaties op, die volgens Te Brömmelstroet vermeden moeten en kunnen worden. “Wat mij betreft moet de infrastructuur echt anders. Ik krijg in het buitenland vaak te horen: met al die fietspaden doen jullie het toch geweldig! Maar moeten we echt blij zijn met 30 km/uur in een straat waar kinderen willen spelen?” Timmer sluit hierop aan: “Als we de openbare ruimte meer inrichten voor mensen in plaats van vervoersmiddelen kunnen we misschien rustiger en inefficiënter leven. Afkicken van auto’s vergt een culturele verandering en niet alleen een technische en planmatige. Uiteindelijk moet welzijn het ultieme doel zijn en dan denk ik dat je ook allerlei duurzaamheidsdoelen haalt.”

Wil je meer weten over de rol van de auto in onze maatschappij? Bekijk het (Engelstalige) gesprek met o.a. Te Brömmelstroet en Timmer hier terug.