Over systeemverandering en duurzaamheidstransities

17
feb
2021

Over systeemverandering en duurzaamheidstransities

Livestream
The bigger picture
Duurzaamheidsonderzoeker dr. Joost Vervoort laat zien hoe we met systeemdenken klimaatverandering kunnen aanpakken.

Of het nou gaat over de economische crisis of de staat van het klimaat: het systeem is het probleem. Maar hoe verander je dat? Een kleine ingreep kan grote gevolgen hebben en niet altijd datgene wat je in gedachten had. Volgens de befaamde systeemdenker Donella Meadows draait men te vaak aan de verkeerde knoppen, vooral op het gebied van output. We kijken naar inflatiecijfers, temperatuurstijging of het aantal werklozen, maar de diepere oorzaken blijven ongemoeid. Duurzaamheidsonderzoeker dr. Joost Vervoort (UU) legt uit hoe we met systeemdenken juist het verschil kunnen maken.

Lezing in het kader van de cursus Wetenschapsfilosofie. Ook voor niet-studenten toegankelijk. In samenwerking met de faculteit Sociale wetenschappen, Bètawetenschappen en Geesteswetenschappen.

Heb je al een vraag voor Joost? Mail ons op info[at]sg.uu.nl, waarbij je '[at]' vervangt door '@'. We zullen je vraag proberen te bespreken met onze gasten.

Spreker

Datum & tijd
Woensdag 17 februari 2021 (20:00-21:30)
Voertaal
Nederlandstalig
Livestream link
Direct in je agenda

Over deze serie

The bigger picture

Wetenschappers zoeken naar samenhang, regelmaat, wetmatigheden en oorzaak-gevolg relaties. Maar wat als problemen zo complex zijn dat deze verbanden niet meer te ontwarren zijn?